Avgifter

 

 

Vi har samma föräldraavgifter som Stockholms stads kommunala förskolor har.

 

 

  • Vi följer Stockholms stads regler för avgifter.

 

  • Inga andra avgifter tillkommer.

 

  • För barn bosatta i andra kommuner gäller hemkommunens avgifter, vänligen vänd er till er kommun för mer information om det.

 

 

klicka på länken för att komma till Stockholms stads information om maxtaxan:

 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/Avgifter/

Copyright © All Rights Reserved