Home

 

 

Förskolan Sakina är en mångkulturell förskola med muslimsk profil som strävar efter att ge barnen de verktyg dem behöver för att klara sig bra i det svenska samhället i framtiden samtidigt som vi stöttar barnen i att känna sig trygga och stolta i sin egen identitet.

 

Vårt mål är en förskola med en välkomnande och öppen atmosfär för både barn, föräldrar och personal.

 

En förskola att trivas i helt enkelt.

 

 

 

Förskolan Sakina Idholmen

Idholmsvägen 107

Skärholmen

Förskolan Sakina Rönnholmen

Rönnholmsgränd 13

Vårberg

 

Copyright © All Rights Reserved