Klagomål

 

 

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi gärna veta det,

så här kan du framföra dina synpunkter till oss:

 

Hur kan föräldrar framföra sina synpunkter på förskolan ?

 

  • Vid hämtning och lämning av barn
  • Via telefon
  • Via mail
  • Vid utvecklingssamtalen
  • Vid föräldramöten
  • På föräldrarnas utvärderings blankett som delas ut i samband med föräldramöten
  • Vid särskilt bokade möten

 

Till vem kan klagomålen framföras?

 

  1. Till den berör om du finner det möjligt
  2. Till någon av pedagogerna på förskolan
  3. Till biträdande chef

 

 

Vad händer efter din anmälan?

 

1. Förskolechefen informeras

2. Vid enklare ärenden löser personalen problemet tillsammans med föräldrarna direkt.

3. Vid mer komplicerade ärenden deltar förskolechefen tillsammans med personal och föräldrar för att finna lämpliga lösningar.

4. Vid allvarliga klagomål skriver förskolan en rapport och åtgärdsplan upprättas

5. Vid behov kontaktas de myndigheter som är nödvändiga.

6. Återkoppling till alla inblandade parter sker fortlöpande tills ärendet blivit löst

7. Uppföljning en tid senare; hur har det gått?

 

 

Copyright © All Rights Reserved