Om oss

 

 

Om oss

Förskolan Sakina har två förskolor, Rönnholmen i Vårberg som startade 2006 och Idholmen i Skärholmen som startade 2008. Här nedan berättar vi lite mer om oss och vår verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barngruppen

Varje förskola tar emot max 18 barn i åldrarna 1-5 år. Hos oss går alla barn i en och samma grupp oavsett

hur gammalt barnet är och vi ser många fördelar med det. De stora barnen lär sig omtanke och hjälpsamhet gentemot dem yngre och de små barnen får goda förebilder som de lär och utvecklas av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med våra små barngrupper kan vi ge barnen en lugn och trygg miljö med familjär känsla och pedagogerna

har möjlighet att ge varje barn den uppmärksamhet som barnet behöver. Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar och att våra barn utvecklas till trygga medkännande individer.

 

Pedagogisk verksamhet

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen och det livslånga lärandet och vilar på en demokratisk grund. All undervisning leds av en förskollärare som arbetar tillsammans med våra barnskötare för att uppnå läroplanens mål på ett för barnen lekfullt och roligt sätt. Vi utgår från barnens intressen och behov genom ett utforskande arbetssätt och synliggör barnens lärandeprocesser genom pedagogisk dokumentation. Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt.

Du kan läsa mer om vår pedagogiska verksamhet under rubriken "Pedagogisk verksamhet".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångkulturellt

Pedagogerna på förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt och arbetar med att stärka och utveckla varje barns självkänsla och kulturella identiteten. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma olika typer av högtider te x den muslimska högtiden Eid utöver de svenska högtiderna. Vi tycker att det är spännande att utforska olika kulturer och traditioner tillsammans med barnen. Deltagandet i våra olika högtider är självklart helt frivilligt och vi ordnar andra aktiviterter för dem barn som inte vill delta. En tradition vi har på förskolan som både stora och små brukar uppskatta är vårat familjeknytis då vi dukar upp till buff'e med mat från världens alla hörn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk

Pedagogerna på förskolan behärskar flera olika språk så som arabiska och turkiska men vårt gemensamma språk som vi talar på förskolan är svenska.

 

Vi stödjer och uppmuntrar barnens utveckling i svenska spåket och för dem barn som har ett annat modersmål än svenska stödjer vi även deras flerspåks utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhusvistelse

Utomhusvistelse är en naturlig del i vår versamhet och vi går ut i alla väder. Vi går ofta iväg för att utforska vår natur, olika lekplatser och andra spännande platser i vår närmiljö

 

 

Mat och Miljö

Vi vill värna om en hållbar utveckling i vår miljö och därför köper vi så långt som möjligt ekologisk mat och miljömärkta produkter. Maten vi äter till lunch kommer från en cateringfirma som erbjuder halal mat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos oss är alla barn varmt välkomna.

 

Rönnholmen

Idholmen

Copyright © All Rights Reserved