Språk

Vad säger läroplanen ?

 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 

 • utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

(Lpfö-98 reviderad 2010)

 

 

Hur arbetar vi ?

 • Vi pratar Svenska med barnen
 • Vi uppmuntrar även barnens två eller flerspråkighet för att det stärker utvecklingen av det svenska språket.
 • Vi erbjuder modersmålsstöd
 • Vi besöker biblioteket regelbundet
 • Vi läser ofta böcker och låter barnen återberätta
 • Vi ger barnen tid att prata
 • Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar, berätta och ställa frågor
 • Vi uppmuntrar barnen att lek skriva och när dem blir äldre att skriva sina egna namn

 

 

Vilka mål vill vi uppnå?

 • Att barnen utvecklar en nyfikenheten kring skriftspråket och dess funktion
 • Att barn med ett annat modersmål utvecklar båda språken och kan kommunicera på båda språken
 • Att barnen lär sig nya begrepp och ord och utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra via talet på svenska

 

 

Copyright © All Rights Reserved