Teknik och experiment

Vad säger läroplanen ?

 

Förskolan ska sträva efter att :

 

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

(Lpfö-98 reviderad 2010)

 

Hur arbetar vi ?

 

  • Vi tar tillsammans reda på hur olika tekniska saker fungerar, hur får vi vatten i vår kran, hur fungerar en telefon ?

 

  • Vi bygger och konstruerar något tillsammans te x en leksaks bil och funderar på hur vi kan få den att den att rulla.

 

  • Vi experimenterar tillsammans.

 

Vilka mål vill vi uppnå?

 

  • Att barnen får förståelse för hur enkla vardagliga saker fungerar och hur det hjälper människan i vardagen

 

  • Att barnen utvecklar sin bygg och konstruktiva förmåga och får grundläggande förståelse för teknik

 

Copyright © All Rights Reserved