Pedagogisk Verksamhet

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen och det livslånga lärandet och vilar på en demokratisk grund.

All undervisning leds av en förskollärare som arbetar tillsammans med våra barnskötare för att uppnå läroplanens mål på ett för barnen lekfullt och roligt sätt.

 

Vi utgår från barnens intressen och behov genom ett utforskande arbetssätt och synliggör barnens lärandeprocesser genom pedagogisk dokumentation.

Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt.

 

Här nedan berättar vi lite mer om några av de områden som vi arbetar med på förskolan.

klicka på den rubriken som du vill veta mer om.

Copyright © All Rights Reserved