Matematik

 

Vad säger läroplanen ?

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

(Lpfö-98 reviderad 2010)

Hur arbetar vi ?

 

 • Tillsammans med barnen väger och mäter vi oss själva och olika ting i vår närmiljö
 • Vi räknar vid olika tillfällen under dagen tex hur många potatisar ett barn vill ha, hur många barn som är här idag osv
 • Vi tar tid tex hur många gånger kan du hoppa på en minut , hur lång tid tar det att springa till trädet et c
 • Vi sätter upp siffror och former i lokalen för att väcka barnens nyfikenhet
 • Vi talar om färg och form tex vilken form har en apelsin?
 • Vi uppmuntrar barnen att fundera kring enkla matematiska problem tex hur många vantar har du nu ? Om du tappar din ena vante hur många vantar har du kvar då?
 • Vi har matematiskt material framme på förskolan tex vågskål, sand timer, olika vikter , matematik lådor , siffer lådor mm

Vilka mål vill vi uppnå ?

 

 • Att barnen utvecklar sin matematiska förmåga och förståelse kring rum och tid, mängd och antal, tal och mätning samt tid
 • Att barnens nyfikenhet till att pröva olika lösningar och våga undersöka och reflektera över matematik utvecklas

 

Copyright © All Rights Reserved