Naturvetenskap

Djur och Natur

 

Vad säger läroplanen?

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 

 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

(Lpfö-98 reviderad 2010)

 

På bilden experimenterar vi med vad som flyter och inte flyter på vatten. Barnen har gjort pappersbåtar och testar om de flyter

 

Hur arbetar vi ?

 

 • Vi går till skogen minst 1 gång i veckan där barnen både får leka fritt och lära sig mer om djur och natur
 • Vi arbetar med ”MULLE”
 • Vi plockar skräp i naturen och samtalar om vad som är bra/dåligt för djur och natur
 • Vi lär barnen om allemansrätten
 • Vi experimenterar och lär oss mer om naturvetenskap vad händer te x med snön om vi tar in den? Vad händer med en blomma som inte får vatten? Et c
 • Vi planterar frön på våren och ser vad som händer
 • Vi sopsorterar
 •  

Här ser ni hur Mulle träffar våra barn i skogen och ger dem ett ägg att ta hand om tills ägget kläckts

 

Vilka mål vill vi uppnå ?

 

 • Att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö
 • Att barnen utvecklar sin kunskap om naturens kretslopp och hur vi kan bidra till en bättre miljö
 • Att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och enkla kemiska processer och fenomen

 

Copyright © All Rights Reserved