Home

 

 

Förskolan Sakina är en mångkulturell förskola som strävar efter att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sin kulturella identitet utifrån läroplanens mål.

 

Vi värnar om en lugn förskolemiljö och ett nära samarbete med föräldrarna för att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas till trygga medkännande individer.

 

Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt i en välkomnande och öppen atmosfär.

 

En förskola att trivas i helt enkelt.

 

 

 

 

 

Förskolan Sakina har två förskolor, Idholmen i Skärholmen och Rönnholmen i Vårberg.

Förskolan Sakina Idholmen

Idholmsvägen 107

Skärholmen

Förskolan Sakina Rönnholmen

Rönnholmsgränd 13

Vårberg

 

Copyright © All Rights Reserved