Start

Välkomen till förskolan sakina

Förskolan Sakina är en mångkulturell förskola som är öppen för alla barn. Vi strävar efter att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sin kulturella identitet utifrån läroplanens mål.


Vi värnar om en lugn förskolemiljö och ett nära samarbete med föräldrarna för att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas till trygga medkännande individer.


Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt i en välkomnande och öppen atmosfär.


En förskola att trivas i helt enkelt.


Våra förskolor

Förskolan Sakina Idholmen


Förskolan Sakina Rönnholmen

 

Mångkulturellt

Pedagogerna på förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt och arbetar med att stärka och utveckla varje barns självkänsla och kulturella identiteten. 

Barngrupp

Varje förskola tar emot max 18 barn i åldrarna 1-5 år. Hos oss går alla barn i en och samma grupp oavsett
hur gammalt barnet är och vi ser många fördelar med det. De stora barnen lär sig omtanke och hjälpsamhet gentemot dem yngre och de små barnen får goda förebilder som de lär och utvecklas av.

Kompetent personal

 All undervisning leds av en förskollärare som arbetar tillsammans med våra barnskötare för att uppnå läroplanens mål på ett för barnen lekfullt och roligt sätt.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen och det livslånga lärandet och vilar på en demokratisk grund.

Galleri