Start

Välkomen till förskolan sakina


På Förskolan Sakina får varje barn möjlighet att utvecklas och växa under kärleksfull omsorg och professionell handledning av vårt engagerade team. Barnets bästa är alltid i fokus och våra fantastiska pedagoger arbetar för att främja varje barns utveckling och välbefinnande.


Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt i en välkomnande och öppen atmosfär.


En förskola att trivas i helt enkelt.


Rönnholmen

Idholmen

Det livslånga lärandet 

Vi tror på att varje barn har en unik potential som ska uppmuntras och stärkas genom kvalitativ undervisning och omsorg. På Förskolan Sakina främjar vi det livslånga lärandet genom lekfulla och stimulerande aktiviteter som utvecklar barnens kunskaper och färdigheter.


Vi uppmuntrar barnen att utforska världen om kring dem och har en trygg och stimulerande miljö där barn kan växa, lära och utvecklas.  Vi strävar efter att ge varje barn en bra start i livet genom en trygg och inkluderande miljö.


Undervisning leds av en förskollärare som arbetar tillsammans med våra barnskötare för att uppnå läroplanens mål på ett för barnen lekfullt och roligt sätt.


Barngruppen 

Hos oss går barnen i åldersintegrerade grupper, vilket främjar lärande och gemenskap mellan olika åldrar.  De stora barnen lär sig omtanke och hjälpsamhet gentemot dem yngre och de små barnen får goda förebilder som de lär och utvecklas av.


Barngruppen består av max 18 barn i åldrarna 1-5 år

Mångkulturellt

Vi har en mångkulturell miljö där vi värdesätter och respekterar olikheter samtidigt som vi skapar en trygg och stimulerande lärmiljö för alla barn.


Hos oss får varje barn möjlighet att utforska, lära och leka tillsammans med andra på ett kreativt och inkluderande sätt.


Vi använder oss av ett interkulturellt förhållningssätt och strävar efter att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sin kulturella identitet utifrån läroplanens mål.

Samverkan 

Vi värdesätter samarbetet med vårdnadshavarna och ser dem som en viktig del av barnets utveckling. Tillsammans skapar vi en gemenskap där varje barn känner sig sedd, hörd och respekterad

Galleri